Yukleniyor...
Tarihçe
     
   
     
 
   
Türk Kızılayı Tarihine Hoşgeldiniz
 Tezler ve Makaleler

Bu bölümde Kızılay hakkında yazılmış tezler ve makaleleri bir araya getirerek, araştırmacıların kolaylıkla erişebilecekleri bir tez ve makale kütüphanesi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Yayınlanmış tez ve makaleler için, yazarlarından ve yayımcılarından gerekli izinler alınmaya çalışılmaktadır. Burada bulunmayan benzer nitelikli makale ve tezlerin yayınlanması için lütfen arsiv@kizilay.org.tr adresi ile irtibata geçiniz.

  

1921-1941 yılları arası çıkarılan Hilal-i Ahmer Mecmualarına ait indeksKİTAPLAR

 
Kızılay Belgeleri Işığında Yunanistan’da Ölüm, Açlık, İşgal 1939-1949, Hazırlayan: Ulvi KESER  

 

 


 

 

Milli Mücadelede Hilal-i Ahmer: TBMM’nin teşkilinden Sakarya Zaferine kadar icraat raporu. 23 Nisan 1920 - 23 Eylül 1921. Haz: İsmail Hacıfettahoğlu

 


 

Hanımefendilere Hilal-i Ahmer’e dair  konferans. Dr. Besim Ömer. Hazırlayan: İsmail Hacıfettahoğlu    

 


 

 Örf Adet Hukuku.  

 


 

 Umutsuz Ruhlar Ülkesi. Dr. Ayhan Onur.  

  

MAKALELER

 


  

Tınal, Melih. "1928 Torbalı (İzmir) Depremi, Turkish Studies International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Vol.4/8. Fall 2009


 

Cemal SEZER-Ömer METİN Balkan Savaşlarından Milli Mücadeleye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Yardım Faaliyetleri (1912-1922)


 

Taner Bulut, "Cumhuriyet’in Bir Gençlik Projesi Olarak Kızılay Kampları (1936-1950)", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: VI, Sayı:

14, (2007/Bahar), s.s. 103-135.

  


Kaya, Erol. Milli Mücadele Döneminde Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Anadolu ve Yunanistan’daki Türk ve Yunan Esirlerine Yaptığı Yardımlar. Turkish Studies. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish and Turkic. Volume 3/2 Winter 2008 


Muzaffer Tepekaya, Leyla Kaplan. Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi’nin Kuruluşu ve ve Faaliyetleri 1877-1923.


Özaydın, Zühal.: The Egyptian Red Crescent Society’s Aid to the Ottoman State During the Balkan War in 1912. Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine (ISHIM), 2 (3): 18-21, 2003. 


 

 Özaydın, Zühal.: The Indian Muslims Red Crescent Society’s Aid to the Ottoman State during the Balkan War in 1912. Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine (ISHIM), 2(4): 12-18, 2003. 

 

 


 

   Çapa, Mesut. Mübadele’de Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti’nin Rolü. (2001)

 

 

 

 

  


 

 

 Sarı Nil.-Özaydın Zühal.: Dr. Besim Ömer Paşa ve Kadın Hastabakıcı Eğitiminin Nedenleri (I) (Doctor Besim Omer Pasha and Nurse Education). Sendrom, 4(4): 10-19, 1992.

 

 


Sarı Nil.-Özaydın Zühal.: Dr. Besim Ömer Paşa ve Kadın Hastabakıcı Eğitiminin Nedenleri (II) (Doctor Besim Omer Pasha and Nurse Education). Sendrom, 4(5): 72-80, 1992

 

 

  

Sendrom Dergisinde yayınlanan bu iki makale "Logos Yayıncılık’ın izni ile bu siteye yüklenmiştir. Yayıncının ve yazarın izni olmadan başka bir yerde her hangi bir amaçla kullanılamaz, yayınlanamaz, basılamaz."

Erdal, İbrahim. Türk Yunan Nüfus Değişiminde Türk Mübadillere Yapılan Yardım Faaliyetleri.

 


 Cemal Sezer Birinci Dünya Savaşı’nda Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Sağlık Alanındaki Faaliyetler


   

  Özaydın Z: “Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Kuruluşu ve Çalışmaları”. Türkler nsiklopedisi, Ed.: Hasan Celâl Güzel, Prof. Dr. Kemal Çiçek, Prof. Dr. Salim Koca, 13: 687-698, 2002. 


 Özaydın Z: The Establishment and Activities of the Ottoman Red Crescent Society. History of Medicine Pharmacology Veterinary Medicine In Anatolia and Turkic Cultures, Ed.: Nil Sarı, 38th International Congress on History of Medicine. İstanbul, 2002: 185-198 (Türkiye’yi tanıtmak amacıyla hazırlanan kitapta bir bölüm).


 Sarı N.-Özaydın Z.: Türk Hemşireliğine Osmanlı Hanımefendileri’nin ve Hilâl-i Ahmer (Kızılay)’in Desteği (Ottoman Ladies and the Red Crescent). Sendrom, 4(3): 66-79, 1992.


 Sarı N.-Özaydın Z: Kadın Hastabakıcılar ve Osmanlı Toplumunda Uyandırdığı Yankılar (Social Responses to Female Nurses in the Ottoman Society).  Sendrom, 4(8): 6-15, 1992.


 Özaydın Z: Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Trablusgarb’da Açtığı Hastaneler. Türk Tıp Tarihi Kongresi (İstanbul, 17-19 Şubat 1988), Kongreye Sunulan Bildiriler, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu Yay., VII. dizi Sa.131. Ankara, 1992: 87-91. Sarı N.-Özaydın Z.: I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Sağlık ve Sosyal Yardıma Katkıları. II. Türk Tıp Tarihi Kongresi (İstanbul, 20-21 Eylül 1990) Bildirileri, Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara, 1999: 161-170.


  Sarı N.-Özaydın Z.: Osmanlı Devletinde Sağlık ve Sosyal Cemiyetler ve Hemşirelik   (Health and Social Society and Nursing in the Ottoman State). T. C. Sağlık Bakanlığı Tarafından Düzenlenen Osmanlı Devleti’nde Sağlık Sempozyumu (Ankara, 6 Aralık 1999), Yay. Hazırlayanlar: B. Ak-A. Ataç, Ankara, 2000: 233-248.

  

 

TEZLER

 


 Ada, Hüsnü. The First Ottoman Civil Society Organization in the Service of The Ottoman State: The Case of the Ottoman Red Crescent (Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti)

 


 

Uzun Külcü, Hande (2008). Belge Yönetiminde Kapasite Değerlendirme: Türkiye Kızılay Derneği. Yükseklisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

   


   Özaydın, Zuhal. Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi. İstanbul, 1987.   Bölüm-1  Bölüm-2  Bölüm-3 (Tüm bölümleri bilgisayarınıza indirdikten sonra açabilirsiniz.)

 


 

  Polat, Mehmet. Hilal-i Ahmer Teşkilatının Kuruluşu ve Teşkilatlanması.


  

 

Bu içerik 23077 defa okunmuştur...